slide001slide002slide003slide004slide006
Hoe werken wij?

 

 
Bedrijfsgeschiedenis

 

Eén van de sterkste punten van ons bedrijf is het feit dat wij dankzij oud vakmanschap niet gebonden zijn, d.w.z.: wat de ogen zien kunnen de handen maken. Dit ambachtelijke denken is in de uitvoering van het product terug te vinden en ondanks de modernisering is de flexibiliteit van het bedrijf niet opgeofferd aan de mechanisatie. Dit geldt ook voor de verhouding klant - bedrijf. De klant is geen anonieme afnemer. Ons bedrijf heeft een sterke binding en betrokkenheid, zowel met het product als met de klant. Dit komt tot uiting in: maatwerk, met als gevolg een uitstekende pasvorm. eerste klas stoffen zoals zuiver wol, terlenka en lakense stoffen in diverse weefuitvoeringen zoals onze whipcoard-trevira die van een hoogwaardig niveau is word gebruikt om de uniformen te maken het ontwerpen voor elke klant afzonderlijk, zowel: gilde historisch verantwoord militair of fantasie. De onbeperkte mogelijkheid tot nalevering, zelfs indien de hoofdbestelling niet door ons bedrijf geleverd is. Wij kunnen namelijk elk model vervaardigen. En omdat wij nog alles in eigen atelier vervaardigen kunnen wij in zeer korte tijd leveren. De uitmonsteringen die bij een uniform horen worden ook door ons geleverd en zelfs in eigen atelier gemaakt. Dit betekent dat Janfré Uniformen alle mogelijke wensen van verenigingen en instanties in eigen atelier kunnen vervaardigen.  

Ons bedrijf is in 1919 als éénmanszaak met "opa" Janssen, werkend als militair kleermaker voor de officieren van de toenmalige "garnizoensstad" Maastricht begonnen. Zijn zoon Wim Janssen toonde ook grote interesse in het kleermakersvak en na zijn opleiding ging hij bij zijn vader in het bedrijf werken. In 1970 nam Wim het bedrijf over van zijn vader en bouwde het, samen met zijn vrouw Trees, in de jaren '70 en '80 uit tot een hoogwaardig kledingatelier waar maatuniformen voor schutterijen, harmonieën, fanfares etc, worden gemaakt. Wim zijn dochter Peggy had op haar beurt ook weer grote interesse in dit vak en na haar opleiding tot coupeuse besloot zij om het bedrijf samen met haar vader en moeder voort te zetten. In de jaren '90 werd zowel het bedrijf als ook de klantenkring alleen maar uitgebreid en inmiddels mag de firma Janfré, naast de vele Nederlandse, Belgische en Duitse muziekverenigingen, ook instanties als Het Koninklijk Huis, Koninklijke Landmacht en de Nederlandse Politie tot haar klantenkring rekenen. 
In 2000 bereikten Wim en Trees de welverdiende pensioengerechtigde leeftijd. Vanaf dat moment zet Peggy Janssen samen met Eddy Lamberigts het bedrijf voort. Door hun gedegen opleiding en opgedane ervaring staan ook zij garant dat de Firma Janfré de komende decennia een hoogwaardig uniformen atelier zal blijven en waar mogelijk de diverse activiteiten verder zal uitbreiden. De firma Janfré wordt nu dus geleidt door de 3e generatie en dat tekent de sterke positie die wij inmiddels op de Nederlandse markt hebben verworven.

Inmiddels zijn we verhuisd naar Meerssen aan het Weerterveld 11, hier zijn gelukkig meer parkeerplaatsen en zijn we nog makkelijker te bereiken.

 

 

     

 

 

Submenu